Πολιτική Απορρήτου

 • Αυτή η πολιτική ισχύει από 19/11/2023

  Η PILOT CORPORATION OF EUROPE αναλαμβάνει πολύ σοβαρά την ευθύνη της να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ΕΕ, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «GDPR») και ισχύει συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις.

  Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε για τις αρχές που εφαρμόζουμε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

  Πρώτον, ενημερωθείτε ότι δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα. Η κύρια δραστηριότητά μας είναι η κατασκευή και η πώληση εργαλείων γραφής, η λειτουργία και η προώθηση της επωνυμίας μας.

  Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από:

  • Αντιπρόσωποι της Pilot που βρίσκονται στην Ευρώπη για δικαιολογημένους λόγους (π.χ. υλοποίηση ενός προωθητικού παιχνιδιού που διοργανώνεται από την PCE σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες),
  • Οι συνεργάτες μας υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπου χρειάζεται,
  • άλλα τρίτα μέρη, εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

  Ούτε εμείς ούτε οι συνεργάτες μας συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να τα ανταλλάξουμε σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή να δημιουργήσουμε ένα λεπτομερές προφίλ για εσάς συλλέγοντας τα προσωπικά σας δεδομένα.

  Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις (άρθρο 6 του GDPR):

  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας κατόπιν αιτήματός σας.
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έν νομων συμφερόντων μας (όπως, ενδεικτικά, το ενδιαφέρον μας να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, να διαχειριστούμε μια συμβατική σχέση μαζί σας ή να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και τους ιστότοπούς μας) και τέτοια συμφέροντα δεν παρακάμπτονται από τα δικά σας συμφέροντα, θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερία·
  • η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται τέτοια συγκατάθεση προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας για σκοπούς συμμόρφωσης.

  Θα σας ενημερώσουμε σε συμμόρφωση με τον GDPR, όταν συλλέγουμε τα δεδομένα σας, για τους σκοπούς αυτής της συλλογής και επεξεργασίας, τη νομική βάση αυτής της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων σας, τη διάρκεια της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας σε σχέση με δεδομένα που μας παρέχονται.

  Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές ή έρθετε σε επαφή με την PILOT CORPORATION OF EUROPE, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για προσωπικά δεδομένα:

  • πελάτες, επαγγελματίες ή ιδιώτες, τρέχοντες ή υποψήφιους,
  • προμηθευτές,
  • αιτούντες εργασία,
  • επισκέπτες των ιστοσελίδων μας

  Είναι η PILOT CORPORATION OF EUROPE.

  Η εγγεγραμμένη μας διεύθυνση είναι PAE de la Caille 74350 Allonzier-la-Caille – Γαλλία

  Για να επικοινωνήσετε μαζί μας με ένα ερώτημα προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιήστε το email privacy[at]piloteurope.com .

  Ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν για εσάς;

  Ποιοι κανόνες ισχύουν σε κάθε περίπτωση;

  Ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν για εσάς;

  Εάν είστε πελάτης ή προμηθευτής B2B

  Ως επιχειρηματικοί εταίροι, πρέπει να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους προμηθευτές μας ή τους εκπροσώπους ή τους ανταποκριτές των πελατών μας.

  Συλλέγουμε τα δεδομένα σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση.

  Η συλλογή και η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την επαφή μαζί σας (π.χ. για την παροχή προσφοράς) για την εκτέλεση της σύμβασης και για την παρακολούθηση της επιχειρηματικής μας συνεργασίας, για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, καθώς και για σκοπούς πρόληψης απάτης και συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και για την υπεράσπιση και αξιολόγηση ενός νομικού δικαιώματος.

  Ενδέχεται να διατηρούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες:

  • Όνομα, τίτλος εργασίας και στοιχεία επικοινωνίας, όπως επαγγελματική διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου,
  • Ορισμένες απαραίτητες οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή σας (π.χ. πληροφορίες για το ιστορικό πληρωμών τιμολογίων) εάν είστε ατομικός έμπορος.

  Αυτά τα προσωπικά δεδομένα γνωστοποιούνται στην PILOT CORPORATION OF EUROPE για να συνεργαστεί με την επιχείρησή σας (π.χ. πωλήσεις, αλυσίδα εφοδιασμού, λογιστικά). Για παράδειγμα, εάν υπογραφεί μια ευρωπαϊκή κύρια συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών μας, μπορεί να χρειαστεί να στείλουμε χρήσιμα προσωπικά δεδομένα σε άλλους συνεργάτες της Pilot, οι οποίοι εφαρμόζουν τη σύμβαση στις χώρες. Οι συνεργάτες της Pilot πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις με την PILOT CORPORATION OF EUROPE.

  Δεν θα αποκαλύψουμε καμία πληροφορία σε καμία εταιρεία εκτός του δικτύου των συνεργατών της  Pilot εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης θα διατηρηθούν για το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στο παρόν ή τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων, εκτός εάν ισχύουν μικρότερες ή μεγαλύτερες περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, θα διατηρήσουμε υποχρεωτική λογιστική τεκμηρίωση όπως τιμολόγια για 10 χρόνια, μετά το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

  Εάν είστε υποψήφιος πελάτης ή προμηθευτής και μας κάνετε μια συγκεκριμένη ερώτηση μέσω email, τηλεφώνου ή της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας για να παρακολουθήσουμε το ερώτημά σας ή να κανονίσουμε μια επίσκεψη από ενός από τους διευθυντές πωλήσεών μας.

  ΠΙΣΩ

  Εάν είστε καταναλωτής…

  …και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης email μας ή μιας φόρμας επικοινωνίας

  Μπορεί να έχετε μια ερώτηση ή μια απορία και σας δίνουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης email μας ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας.

  Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χειριστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

  • Προσφώνηση, το όνομά σας,
  • Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση,
  • Η ταχυδρομική σας διεύθυνση,
  • Ο αριθμός τηλεφώνου σας, εάν υποβληθεί.

  Αυτά τα προσωπικά δεδομένα γνωστοποιούνται στην εξυπηρέτηση πελατών της PILOT CORPORATION OF EUROPE, μόνο για να έρθουν σε επαφή μαζί σας και να σας απαντήσουν. Μπορούν να γνωστοποιηθούν σε άλλους συνεργάτες της Pilot όταν είναι απαραίτητο.

  Για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε απευθείας με την Pilot Corporation of Europe, ενδέχεται να στείλουμε το αίτημά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στον σχετικό τοπικό συνεργάτη της Pilot, εάν είναι απαραίτητο: για παράδειγμα την τοπική εταιρεία Pilot ή τον αποκλειστικό διανομέα στη χώρα στην οποία ζείτε.

  Οι πληροφορίες σχετικά με εσάς θα διατηρηθούν μόνο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εκτός εάν ισχύουν μικρότερες ή μεγαλύτερες περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με την τοπική ή την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό.

  …και συμμετέχετε σε ένα από τα παιχνίδια μας

  Μπορεί να θέλετε να συμμετάσχετε σε ένα από τα παιχνίδια του διαγωνισμού μας.

  Όταν συμμετέχετε, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρέχετε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

  • Προσφώνηση, το όνομά σας,
  • Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση,
  • Η διεύθυνση του σπιτιού σας.

  Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποκαλύπτονται σε αντιπροσώπους της Pilot  στην Ευρώπη που συμμετέχουν στο παιχνίδι και σε τυχόν συνεργάτες που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του παιχνιδιού και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της εκτέλεσης του παιχνιδιού, της διαχείρισης των βραβείων και της αποστολής τους, καθώς και για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και να υπερασπιστούμε και να αξιολογήσουμε ένα νόμιμο δικαίωμα.

  Για παράδειγμα, οι συνεργάτες μας (εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών) μπορούν να είναι υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση της συμμετοχής, τη διεξαγωγή της κλήρωσης, την αποστολή δώρων στους νικητές,… Αποκαλύπτουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα στους συνεργάτες μας που δεσμεύονται με συμβατικές υποχρεώσεις μαζί μας για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού . Δεν πουλάμε και απαιτούμε από τους συνεργάτες  μας να μην πουλήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα χρησιμοποιήσουν για άλλο σκοπό χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας για σκοπούς μάρκετινγκ, μόνο με τη συγκατάθεσή σας (βλ. ενότητα «εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο» για περισσότερες εξηγήσεις).

  Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν αποκλειστικά για το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στο εν λόγο, εκτός εάν ισχύουν μικρότερες ή μεγαλύτερες περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με την τοπική ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία.

  ΠΙΣΩ

  Εάν είστε επισκέπτης των ιστοσελίδων και των κοινωνικών μας δικτύων

  Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, δεν συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

  Χρησιμοποιούμε cookies

  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για πρώτη φορά, σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies, με τη βοήθεια μιας ενημερωτικής ειδοποίησής.

  Μπορείτε να αποδεχτείτε τα cookies ή να συνεχίσετε χωρίς αποδοχή (σε αυτήν την περίπτωση θα είναι ενεργά μόνο τα τεχνικά απαραίτητα cookies) ή να ορίσετε τις προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στη ρύθμιση cookies στο κάτω μέρος της σελίδας.

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή αποθηκεύονται στο σύστημα του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού. Τα cookies μας βοηθούν κυρίως να σας παρέχουμε καλές υπηρεσίες στον ιστότοπό μας.

  Εάν τα cookies είναι αποκλεισμένα (ειδικά τα τεχνικά cookies), ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση των ιστοσελίδων μας χωρίς κανένα πρόβλημα, ή ο ιστότοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί καθόλου.

  Τα cookies που εκδίδονται από τον Ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για:

  • Ενεργοποίηση βασικής λειτουργικότητας ιστότοπου, δηλαδή προσαρμογή της παρουσίασης του ιστότοπού μας στις προτιμήσεις εμφάνισης του τερματικού σας (responsive design ανάλογα με τη συσκευή σας, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, την ανάλυση οθόνης, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται κ.λπ.). Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παρέχουν μια καλή προβολή του ιστότοπου και είναι απαραίτητα.
  • Λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση και τον όγκο των επισκέψεων στον Ιστότοπό μας με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών μας, με την επιφύλαξη της αποδοχής σας.
   Χρησιμοποιούμε το Google Analytics ή οποιοδήποτε παρόμοιο αναλυτικό εργαλείο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι συγκεντρωτικές και δεν επιτρέπουν ατομική ταυτοποίηση . Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html .
   Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
  • Βοηθάμε να απομνημονεύσουμε τις πληροφορίες που έχετε μεταδώσει στον Ιστότοπό μας για να διευκολύνουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή σε ένα παιχνίδι, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη ταυτοποίησης του εαυτού σας πολλές φορές σε μία συνεδρία, με την επιφύλαξη της αποδοχής σας.

  Πώς να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies;

  Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τα cookies στο τερματικό σας ή αντίθετα να τα αρνηθείτε διαμορφώνοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Η διαμόρφωση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, δίνουμε παρακάτω τις πληροφορίες που θα σας επιτρέψουν να μάθετε πώς να τροποποιήσετε τις επιθυμίες σας σχετικά με τα Cookies. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον ιστότοπο http://youronlinechoices.com και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που προτείνονται από αυτόν τον ιστότοπο για να σας βοηθήσουν να ελέγξετε, να εξουσιοδοτήσετε ή να αποκλείσετε τα cookies που διατηρούνται στο τερματικό σας.

  Εφαρμογές τρίτων

  Είναι πιθανό να συμπεριλάβουμε στον Ιστότοπό μας εφαρμογές υπολογιστή από τρίτα μέρη, όπως για παράδειγμα το Youtube. Χρησιμοποιούν cookies εάν τα χρησιμοποιείτε και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στη διαδικασία τους καθώς ενεργούν για τον εαυτό τους.

  Τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook ή το Twitter είναι συνήθως πιθανό να σας αναγνωρίσουν χάρη στο κουμπί τους, ακόμα κι αν δεν κάνατε κλικ σε αυτό όταν συμβουλευτήκατε τον Ιστότοπό μας και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στη διαδικασία τους. Ωστόσο, δεν εμφανίζουμε κουμπιά ενεργών κοινωνικών δικτύων από τον ιστότοπό μας και αυτά τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να σας αναγνωρίσουν όταν συμβουλεύεστε μόνο τον ιστότοπό μας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτές τις εφαρμογές ή τα κοινωνικά δίκτυα, σας συμβουλεύουμε να συμβουλευτείτε τις πολιτικές και τους γενικούς όρους χρήσης τους.

  ΠΙΣΩ

  Εάν είστε υποψήφιος για εργασία

  Μπορείτε να κάνετε αίτηση για να δουλέψετε μαζί μας. Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email ή τη φόρμα επικοινωνίας ή μέσω ενός γραφείου εύρεσης εργασίας.

  Ως υποψήφιος για εργασία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε στο βιογραφικό σας, όπως π.χ

  • Το όνομα σας,
  • Φωτογραφία,
  • στοιχεία επικοινωνίας,
  • προσόντα,
  • εργασιακό ιστορικό.

  Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διαδικασία πρόσληψης θα χρησιμοποιηθούν μόνο για έννομα συμφέροντα, ιδίως για την επεξεργασία της αίτησής σας ή για την εκπλήρωση νομικών ή ρυθμιστικών απαιτήσεων εάν είναι απαραίτητο.

  Δεν θα κοινοποιήσουμε καμία από τις πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διαδικασία πρόσληψης σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, οι οποίες θα φυλάσσονται με ασφάλεια εσωτερικά.

  Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την πρόοδο της αίτησής σας.

  Θα χρησιμοποιήσουμε τις άλλες πληροφορίες που παρέχετε για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.

  Θα διατηρήσουμε πληροφορίες για εσάς:

  • Εάν η αίτηση σας είναι επιτυχής, οι πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διαδικασία της αίτησης θα διατηρηθούν από εμάς ως μέρος του φακέλου υπαλλήλου για τη διάρκεια της απασχόλησής σας συν 5 χρόνια μετά τη λήξη της απασχόλησής σας.
  • Εάν δεν επιλεχτείτε για συνέντευξη ή αν δεν είστε επιτυχείς στη διαδικασία της συνέντευξης, τα στοιχεία σας δεν θα διατηρηθούν από εμάς. Όπου ληφθεί άδεια, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για έως και 2 χρόνια από την ημερομηνία της συγκατάθεσής σας.

  ΠΙΣΩ

  Ποιοι κανόνες ισχύουν σε κάθε περίπτωση;

  Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

  Η PILOT CORPORATION OF EUROPE δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

  Εάν χρειαστεί ένας από τους συνεργάτες μας πρέπει να αποθηκεύσει ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας δεσμεύονται να παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις ασφάλειας και το ίδιο επίπεδο προστασίας που θα είχατε στον ΕΟΧ (δείτε τις επόμενες ερωτήσεις) .

  ΠΙΣΩ

  Είναι ασφαλής;

  Στόχος μας είναι να διατηρούμε πάντα τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και ασφαλής.

  Φροντίζουμε ιδιαίτερα για την επιλογή των συσκευών IP, του λογισμικού, των συνεργάτων μας και για τη βελτίωση των εσωτερικών μας διαδικασιών. Λαμβάνουμε και απαιτούμε από τους συνεργάτες μας να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, την πρόληψη απώλειας, καταστροφής, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης και χρήσης των δεδομένων σας. Διασφαλίζουμε ότι το εσωτερικό και εξωτερικό προσωπικό που έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας δεσμεύεται από κατάλληλες ευθύνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

  Παρά τα μέτρα που λαμβάνουμε, σημειώστε ότι καμία πληροφορία ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ απώλεια, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση και χρήση των δεδομένων σας.

  ΠΙΣΩ

  Πώς συνεργαζόμαστε με τους συνεργάτες μας;

  Ίσως χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στους συνεργάτες μας.

  Για παράδειγμα,

  • Εάν συμμετέχετε σε ένα παιχνίδι, ενδέχεται να συνεργαστούμε με μια εταιρεία για να οργανώσουμε το παιχνίδι.
  • Εάν κάνετε μια παραγγελία, πρέπει να δώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στον μεταφορέα μας.
  • Εάν υποβάλετε αίτηση για εργασία μέσω μιας εταιρείας εύρεσης εργασίας, η εταιρεία συλλέγει τις πληροφορίες σας.

  Ένας κατάλογος αυτών των συνεργατών , με ένδειξη της τοποθεσίας τους, διατίθεται κατόπιν αιτήματος στο privacy[at]piloteurope.com . Προκειμένου να σας συμπεριφερόμαστε δίκαια πριν κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, επισημοποιούμε τις συμβατικές σχέσεις με τους συνεργάτες μας. Τους ζητάμε να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς και για το χρόνο που καθορίζεται από εμάς. Διασφαλίζουμε ότι τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν δεσμευτεί για την τήρηση του απορρήτου και ότι εφαρμόζουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ένα καλό επίπεδο ασφάλειας.

  Φροντίζουμε ο συνεργάτης μας να μην αναθέτει σε τρίτους την εργασία του, χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

  Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε αρχές, ιδρύματα, δημόσιες οντότητες ή άλλους νόμιμους παραλήπτες όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και, για παράδειγμα, για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

  ΠΙΣΩ

  Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

  Όπως προβλέπεται στον GDPR, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως ορίζονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας παρείχατε:

  • Το δικαίωμα ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων και τους όρους της.
  • Δικαίωμα πρόσβασης : μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση για το εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, και εάν ναι, μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων και ένα αντίγραφο των δεδομένων που έχετε παρέχει σε ηλεκτρονική  μορφή.
  • Δικαίωμα διόρθωσης : Μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιήσετε, να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα δεδομένα σας σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά εάν είναι ανακριβή. Εάν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να τροποποιήσετε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του λογαριασμού σας.
  • Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα ή μέρος των προσωπικών σας δεδομένων που υπόκεινται σε νομικές προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : μπορείτε να περιορίσετε τη διαδικασία, για παράδειγμα, επειδή μια πληροφορία δεν είναι ακριβής μέχρι να διορθωθεί.
  • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων : έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παρέχει, σε ηλεκτρονική  μορφή και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
  • Δικαίωμα αντίρρησης: μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους που υπερισχύουν των συμφερόντων, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων σας. Έχετε πάντα το δικαίωμα να εναντιωθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ.
  • Το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, εάν αυτή η απόφαση παράγει νομικά αποτελέσματα για εσάς και σας επηρεάζει επίσης σημαντικά.
  • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εάν η επεξεργασία έγινε για αυτόν τον λόγο.
  • Το δικαίωμα να δίνετε οδηγίες σε τρίτους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μετά το θάνατό σας.

  Λάβετε υπόψη ότι η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων ενδέχεται να υπόκειται σε απαιτήσεις και προϋποθέσεις όπως ορίζονται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

  ΠΙΣΩ

  Οδηγίες για αυτά τα δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens

  Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα δικαιώματά σας, στείλτε email: privacy[at]piloteurope.com
  Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας.
  Μπορεί να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.

  Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία μας στην εποπτική αρχή.

  Στη Γαλλία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

  ΠΙΣΩ